ประวัติผู้เขียน

16. 01. 31
posted by: krusuea
Hits: 1214

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดขุนจันทร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดสิงห์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ครู หมวดการงานและเทคโนโลยี 2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
พ.ศ. 2554-2555     ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
พ.ศ. 2554-2554     ครู หมวดวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา โรงเรียนสุธีวิทยา
พ.ศ. 2553-2554     ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี (ABAT)
พ.ศ. 2552-2553     ครู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ประวัติการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

1. ผู้ให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี เลขที่ มฝร-1-7-24-0421-53
2. ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 4184


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น