ประวัติการเป็นวิทยากรอบรม

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 754

ที่

ระหว่าง

วัน เดือน ปี

รายการ / เรื่อง

หัวข้อ

สถานที่

หลักฐานอ้างอิง

1

11 พ.ย. 53

วิทยากรสาธิต การอบรมมารยาทไทย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

2

26 ม.ค. 55

วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ศธ 0653.04/072

3

20-22 ก.พ. 55

วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง

ใบประกาศ เลขที่ 48

4

13 ก.ค. 56

วิทยากรการอบรม “กิจกรรมตัดต่อหนังสั้น”

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ใบประกาศ เลขที่ 17/56

5

13 มิ.ย. 57

วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรี

พม 0318.62/304

6

13 มิ.ย. 57

วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2557

สพม เขต 4

535/2557

7

5 ก.ค. 57

วิทยากรการอบรม “โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและการ

ใช้งาน Tablet เบื้องต้น

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ใบประกาศ

8

15 ธ.ค. 57

วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียนหนองจอกใหญ่

ศธ 04156.126/226

9

22 ธ.ค. 57

วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียนหนองจอกใหญ่

ศธ 04156.126/236

10

29 ธ.ค. 57

วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียนหนองจอกใหญ่

ศธ 04156.126/236

11

5 ม.ค. 58

วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียนหนองจอกใหญ่

ศธ 04156.126/236

12

19 ม.ค. 58

วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียนหนองจอกใหญ่

ศธ 04156.126/236

13

16 มี.ค. 58 -19 มี.ค. 58

วิทยากรการอบรม “โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ ในประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานยุวชนตำรวจ สพฐ”

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ

ศธ 04277/ว53

14

30 มิ.ย. 58

วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2558

สพม เขต 4

112/2558

15

14 มิ.ย. 58

15 ส.ค. 58

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ศธ 0653/14/640

16

12 พ.ย. 58

"โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

สบ 0019/1699

17

11 มี.ค. 59

การปรับปรุงและการพัฒนาการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

สกจ.สบ 0208/0074

18

27 มิ.ย. 59

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการซื้อสินค้าออนไลน์

เทศบาลตำบลหนองหมู

ภาพถ่าย

19

28 ส.ค. 59

"โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาพถ่าย

20

22 ธ.ค. 59

23 ธ.ค. 59

วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

สบ 0019/18782

21

4 ม.ค. 2561

วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

นย 0019/169

22

9 ม.ค. 2561

"โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

สบ 0019/97

23

10 ม.ค. 61

ประชุมเชิงปฏิบติการการทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

สบ 0019/98

24

11 ม.ค. 61

"โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

นย 0019/2

25

22 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61

วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

สบ 0019/325


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น