ประวัติการเป็นวิทยากรอบรม

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 602

การให้ความรู้ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

-วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (ศธ 0653.04/072)
-วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (48)
-วิทยากรการอบรม “กิจกรรมตัดต่อหนังสั้น” (17/56)
-วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ
-วิทยากรการอบรม "สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ" (พม 0318.62/304)
-วิทยากรการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2557 (535/2557)
-วิทยากรการอบรม “โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและการ ใช้งาน Tablet เบื้องต้น
-วิทยากรการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์" (ศธ 04156.126/226)
-วิทยากรการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์" (ศธ 04156.126/232)
-วิทยากรการอบรม “โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ ในประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานยุวชนตำรวจ สพฐ” ศธ 04277/ว53
-วิทยากรการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2558 (112/2558)
-วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชา ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ (ศธ 0653.14/640)
-วิทยากรการอบรม "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" สบ 0019/16099
-วิทยากรการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร" สกจ.สบ 0208/0074
-วิทยากรการอบรม "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการซื้อสินค้าออนไลน์" ณ ศุนย์ไอซีที ชุมชน ตำบลวิหารแดง สระบุรี
-วิทยากรการอบรม "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-วิทยากรการอบรม “โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560” สบ 0019/18782


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น