16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 3888

1. 6 มี.ค. 56 การบริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง สภากาชาดไทย ใบประกาศ
2. 1 มี.ค. 56 ครูผู้ส่งเสริมการอ่าน ประจำภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ
3. 14-15 พ.ย. 56 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
4. 12 ธ.ค. 56 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 56 จทบ สระบุรี ใบประกาศ
5. 24-26 ธ.ค. 56 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ (ระดับภาค) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
6. 1 ก.ย. 57 รางวัล การประกวดนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝันเพื่อ ความยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
7. 21 พ.ย. 57 ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัฒกรรมทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใบประกาศ
8. 12-13 พ.ย. 58 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
9. 12-13 พ.ย. 58 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (ระดับภาค) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
10. 12-13 พ.ย. 58 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาค) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
11. 12-13 พ.ย. 58 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาค) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นม.4 - ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใบประกาศ
12. 29-30 พ.ย. 59 ผู้มีผลงานการจัดกิจกรรมปฎิรูปการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ใบประกาศ
13. 29-30 พ.ย. 59 ฝ่ายบริการเทคโนโลยี ผู้มีผลงานการจัดกิจกรรมปฎิรูปการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ในโครงการ “รวมพลังครูไทย สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง” สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย โล่เกรียรติคุณ
14. 28 พ.ย. 2563 รางวัลครุฑปรเมศวร ประจำปี 2563 บุคคลทรงคุณค่า ต้นแบบของแผ่นดิน ทำควาดีด้วยหัวใจ ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก
15  4 เมษายน 2564 รางวัล “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2564 สาขาส่งเสริมการศึกษาดีเด่น


Magnet Stirrer
เครื่องกวนสาร
โซล่าเซลล์ ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid)
Stand Alone
Laminar Air Flow
ตู้ปลอดเชื้อ
Tissue Culture
By Krusuea
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น