แผนผังเว็บไซต์

16. 01. 31
posted by: krusuea
Hits: 2793

หน้าแรก

เอกสารการสอน

เอกสารการอบรม

งานพิเศษ

คลังความรู้

เศษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู้


LogBook002 013 All

public relations F4 3 All

Saladan gif

Get Adobe Flash player

All Arrow0001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บทเรียนช่วยสอน All Arrow0001 01
Arrow All 5มีข้อเสนอแนะหรือข้อติส่งมาได้ที่ krusuea@gmail.com  ครับ ยินดีทุกข้อเสนอแนะและติชมครับ Arrow All 02

Get Adobe Flash player

Arrow All 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บทเรียนช่วยสอน Arrow All 02

Arrow All 5 มีข้อเสนอแนะหรือข้อติส่งมาได้ที่ krusuea@gmail.com  ครับ ยินดีทุกข้อเสนอแนะและติชมครับ Arrow All 02

แบบทดสอบ


Get Adobe Flash player

Arrow All 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บทเรียนช่วยสอน Arrow All 02

Arrow All 5 มีข้อเสนอแนะหรือข้อติส่งมาได้ที่ krusuea@gmail.com  ครับ ยินดีทุกข้อเสนอแนะและติชมครับ Arrow All 02

 


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

All Arrow0001 ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาไทย
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงาน
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) คณิตศาสตร์
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) ปฐมวัย
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาต่างประเทศ
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) สังคมศึกษา
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) สุขศึกษาและพลศึกษา
       ตัวอย่าง ID plan Arrow All 02
All Arrow0001เอกสารแนบสัญญายืมเงิน
All Arrow0001เอกสารแนบท้ายบัญชีรายชื่อหลักสูตร
All Arrow0001แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรม
All Arrow0001แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ
All Arrow0001แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
All Arrow0001แบบรายงานผลการดำเนินงาน
All Arrow0001แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
All Arrow0001แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
All Arrow0001แบบ บก.111

Arrow All 5ลืมรหัสผ่าน


 

โปรแกรมบันทึกและประมวลผล(ออฟไลน์) รุ่น ใหม่
Full-ตัวเต็มสำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยลงโปรแกรม 
Update-ตัวอัพเดตสำหรับเครื่องที่มีโปรแกรมตัวเก่า Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม
ปี 2561 - 2564

 โปรแกรม Microsoft SQL Server Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม

โปรแกรม Data Base Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม

โปรแกรมจัดการระบบจัดเรียงข้อมูล Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (ฟอนต์ ไทยสารบัญ) Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม