ประวัติผู้เขียน

16. 01. 31
posted by: krusuea
Hits: 2603

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดขุนจันทร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดสิงห์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน
ครู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
ครู หมวดการงานและเทคโนโลยี 2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ประวัติการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ผู้ให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี เลขที่ มฝร-1-7-24-0421-53
2. ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี สาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 เลขที่ 4184
3. ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เลขที่ 0213
4. ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เลขที่ อย114610681
5. ผู้ให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระดับ 1  เลขที่ มฝร-1-4-15-007-0040-62


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น