16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 1438

ลำดับ     ที่

     วัน เดือน ปี

                                  เรื่อง

                      หน่วยงาน

    1

1 มี.ค. 56

ครูผู้ส่งเสริมการอ่าน ประจำภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

    2

14-15 พ.ย. 56

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    3

12 ธ.ค. 56

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 56

จทบ สระบุรี

    4

24-26 ธ.ค. 56

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ (ระดับภาค)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    5

1 ก.ย. 57

รางวัล การประกวดนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝันเพื่อ ความยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    6

21 พ.ย. 57

ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัฒกรรมทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    7

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    8

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  (ระดับภาค) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.4 - ม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    9

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาค) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.4 - ม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

   10

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาค) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นม.4 - ม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

   11

29-30 พ.ย. 59

ผู้มีผลงานการจัดกิจกรรมปฎิรูปการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย

   12

29-30 พ.ย. 59

ฝ่ายบริการเทคโนโลยี ผู้มีผลงานการจัดกิจกรรมปฎิรูปการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ในโครงการ “รวมพลังครูไทย สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น