16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 1794

ลำดับ     ที่

     วัน เดือน ปี

                                  เรื่อง

                      หน่วยงาน

    1

1 มี.ค. 56

ครูผู้ส่งเสริมการอ่าน ประจำภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

    2

14-15 พ.ย. 56

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    3

12 ธ.ค. 56

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 56

จทบ สระบุรี

    4

24-26 ธ.ค. 56

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ (ระดับภาค)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    5

1 ก.ย. 57

รางวัล การประกวดนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝันเพื่อ ความยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    6

21 พ.ย. 57

ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัฒกรรมทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    7

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    8

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  (ระดับภาค) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.4 - ม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

    9

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาค) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.4 - ม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

   10

12-13 พ.ย. 58

ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับภาค) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นม.4 - ม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

   11

29-30 พ.ย. 59

ผู้มีผลงานการจัดกิจกรรมปฎิรูปการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย

   12

29-30 พ.ย. 59

ฝ่ายบริการเทคโนโลยี ผู้มีผลงานการจัดกิจกรรมปฎิรูปการเรียนรู้ระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ในโครงการ “รวมพลังครูไทย สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย


Magnet Stirrer
เครื่องกวนสาร
โซล่าเซลล์ ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid)
Stand Alone
Laminar Air Flow
ตู้ปลอดเชื้อ
Tissue Culture
By Krusuea
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น