16. 02. 15
posted by: krusuea
Hits: 3257
   y10648298 44  

….ผู้เป็นครูอาจารย์นั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั้นก็หาไม่  จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนาธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย ……..

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๐๓

 

  ความแตกต่างของการเรียนในประเทศที่พัฒนา และประเทศที่ยังไม่พัฒนา  
  ในห้องเรียนในประเทศที่ยังไม่พัฒนา
 
   315389 259371924164508 1425846928 n  
   ในห้องเรียนประเทศที่พัฒนา  
   images1  

 

Arrow All 5จุดประสงค์การสร้างเว็บไซต์ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในการเขียนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษากับเนื้อหาที่ได้นำเสนอ เป็นสื่่อการสอนของผู้เขียนให้นักเรียน - นักศึกษา และผู้ที่สนใจ และเผยแพร่สื่อการสอนที่ต้องการให้นักเรียน - นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาในอีกรู้แบบนึงที่สามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ (ต้องมีอินเตอร์เน็ต) อีกทั้ง ครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจในการสร้างสื่อการสอนนี้ สามารถสอบถาม ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือหน่วยงานใดสนใจติดต่อสอบถามได้ยินดีครับ (เว็บไซต์นี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไรแต่ก็จะ Update ข้อมูลขึ้นเรื่อย) ขอบคุณมากที่มีผู้สนใจเข้ามาเย๊่ยมชมเว็บไซต์ ครูเสือ นี้ขอบคุณมากครับ 05 Desember 2015 Start Website  Arrow All 02

สื่อการเรียนรู้


LogBook002 013 All

public relations F4 3 All

Saladan gif

Get Adobe Flash player

All Arrow0001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บทเรียนช่วยสอน All Arrow0001 01
Arrow All 5มีข้อเสนอแนะหรือข้อติส่งมาได้ที่ krusuea@gmail.com  ครับ ยินดีทุกข้อเสนอแนะและติชมครับ Arrow All 02

Get Adobe Flash player

Arrow All 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บทเรียนช่วยสอน Arrow All 02

Arrow All 5 มีข้อเสนอแนะหรือข้อติส่งมาได้ที่ krusuea@gmail.com  ครับ ยินดีทุกข้อเสนอแนะและติชมครับ Arrow All 02

แบบทดสอบ


Get Adobe Flash player

Arrow All 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บทเรียนช่วยสอน Arrow All 02

Arrow All 5 มีข้อเสนอแนะหรือข้อติส่งมาได้ที่ krusuea@gmail.com  ครับ ยินดีทุกข้อเสนอแนะและติชมครับ Arrow All 02

 


Magnet Stirrer
เครื่องกวนสาร
โซล่าเซลล์ ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid)
Stand Alone
Laminar Air Flow
ตู้ปลอดเชื้อ
Tissue Culture
By Krusuea
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น

ตามหลักสูตรที่เปิดได้ที่ หรือ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข่าวสารการอบรม

qr code 6
หรือตามได้ที่ https://www.facebook.com/kru.compu/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

All Arrow0001 ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาไทย
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงาน
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) คณิตศาสตร์
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) ปฐมวัย
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาต่างประเทศ
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) สังคมศึกษา
All Arrow0001ID plan (ฉบับปรับปรุง) สุขศึกษาและพลศึกษา
       ตัวอย่าง ID plan Arrow All 02
All Arrow0001เอกสารแนบสัญญายืมเงิน
All Arrow0001เอกสารแนบท้ายบัญชีรายชื่อหลักสูตร
All Arrow0001แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรม
All Arrow0001แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ
All Arrow0001แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
All Arrow0001แบบรายงานผลการดำเนินงาน
All Arrow0001แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
All Arrow0001แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
All Arrow0001แบบ บก.111

Arrow All 5ลืมรหัสผ่าน


 

โปรแกรมบันทึกและประมวลผล(ออฟไลน์) รุ่น ใหม่
Full-ตัวเต็มสำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยลงโปรแกรม 
Update-ตัวอัพเดตสำหรับเครื่องที่มีโปรแกรมตัวเก่า Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม
ปี 2561 - 2564

 โปรแกรม Microsoft SQL Server Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม

โปรแกรม Data Base Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม

โปรแกรมจัดการระบบจัดเรียงข้อมูล Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (ฟอนต์ ไทยสารบัญ) Arrow All 5 คลิกโหลดโปรแกรม